Na een eerder toetreding als PGO-aanbieder (Dienstverlener Persoon), heeft MIJNPGO zich ook kandidaat gesteld om gegevens van zorginstellingen als DienstVerlener Zorgaanbieder (DVZA) via het afsprakenstelsel te ontsluiten naar persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s). Ook deze rol zal met het platform van GetRealHealth worden gerealiseerd.

Het kandidaat deelnemerschap is een intentieverklaring tussen MedMij en de leverancier en betekent niet dat de leverancier automatisch deelnemer van MedMij wordt. Kandidaat-deelnemers hebben kenbaar gemaakt deel te willen nemen aan MedMij, maar moeten nog aantonen dat ze dit daadwerkelijk kunnen. MedMij belooft de kandidaat-deelnemers dat als ze inderdaad aan de afspraken voldoen en de toetsing doorstaan, ze deelnemer mogen worden.