De Persoonlijke Gezondheidsomgeving MijnPGO in Nederland is op 29 mei 2024 ten einde gekomen aangezien leverancier Trubridge zich terugtrekt uit de samenwerking. MijnPGO is de afgelopen jaren met de Vereniging Digitalisering Achterhoek ontwikkeld als samenwerkingsplatform tussen burgers en zorgverleners voor hybride zorg. Ook gebruikers buiten de Achterhoek hebben afgelopen jaren een account kunnen aanmaken.

MijnPGO is gebouwd op het GetRealHealth platform van het Amerikaanse Trubridge. Na vijf jaren van intensieve samenwerking heeft deze partij besloten om de overeenkomst met MijnPGO, die eind mei afloopt, niet te verlengen. De leverancier heeft gezien het overheidsbeleid geen vertrouwen in een duurzame toekomst voor PGO’s in Nederland.

Het besluit van Trubridge om de samenwerking met MijnPGO te beëindigen staat niet op zichzelf. Door onvoorspelbaar overheidsbeleid rondom PGO’s hebben meerdere leveranciers zich teruggetrokken uit de markt. Het recente besluit om veel IZA gelden beschikbaar te stellen voor concurrerende producten en een generieke inzagefunctie, gecombineerd met een moeizaam lopende aanbesteding, maakten dat Trubridge het vertrouwen in de toekomst van PGO’s in Nederland definitief heeft verloren.

Wij willen u bedanken voor uw steun en vertrouwen in MijnPGO. Wij betreuren ten zeerste het eventuele ongemak dat deze beslissing met zich meebrengt.