Iedereen in Nederland kan persoonlijke gezondheidsgegevens bijhouden in MIJNPGO. Dat geldt ook voor de inwoners van de Achterhoek. De Achterhoekse regio is een landelijke voorloper. Meerdere zorgorganisaties in de Achterhoek, waaronder het Slingeland Ziekenhuis, Sensire en de huisartsen, werken samen om het veilig delen van gezondheidsgegevens mogelijk te maken. Voor mensen met de ziekte van Parkinson die zorg ontvangen van Sensire, is speciaal functionaliteit op maat samengesteld binnen MIJNPGO. Denk aan specifieke informatie, vragenlijsten, dagboek, link naar Parkinson Smartwatch, link naar Parkinson Monitor, etc.. De functionaliteit is ontwikkeld in nauwe samenwerking met zorgprofessionals en patiënten. Parkinson is de eerste groep geweest die binnen MIJNPGO extra functionaliteit aangeboden krijgt. Voor andere patiëntgroepen, zoals COPD, chronisch hartfalen, diabetes en COVID-19 en zeldzame ziekten is inmiddels eveneens functionaliteit ontwikkeld in MIJNPGO. Dit breidt zich steeds verder uit. Meer informatie is te vinden via de link: SZ_MAGAZINE_2021_2.indd (slingeland.nl) Het artikel is te vinden op pagina 22 van het Slingeland Magazine.