In de zomer van 2023 zijn er in de Achterhoek twee bijeenkomsten georganiseerd gericht op de verdere doorontwikkeling van MijnPGO tot het regionaal hybride zorgsamenwerkingsplatform voor de Achterhoek. Samen met bestuurders van meerderde zorgorganisaties, zorgverleners en gebruikers (inwoners) is er in een heel open sfeer teruggekeken wat de afgelopen jaren de ervaringen zijn geweest in het gebruik van MijnPGO. Wat is goed gegaan en wat moet er naar de toekomst toe beter. De uitkomst was dat hybride zorg, dat wil zeggen het aanbieden van een mix van digitaal en fysieke zorg inclusief ondersteuning van gezondheid, een cruciaal onderdeel is voor het blijvend garanderen van een toekomstvaste zorg in de Achterhoek. De eerlijke conclusie was ook dat digitalisering van de zorg in Nederland en dus ook de Achterhoek momenteel nog veel praktische uitdagingen kent en een lange adem vergt. Drie praktische use-cases waarbij zorgverleners nauw met inwoners (gaan) samenwerken in het digitale zorgsamenwerkingplatform zijn toegelicht: positieve gezondheid, revalidatie en wondzorg.  Er zijn afspraken gemaakt hoe samen de komende periode verder te gaan.