MIJNPGO gebruikt vanaf nu IRMA om veilig in te loggen

Het digitaal authentiseren van gebruikers – het bepalen of ze valide toegang kunnen krijgen – is een toenemend probleem.  Wij maken hiervoor gebruik van open source software van de stichting Privacy by Design waarbij de privacy van de gebruiker voorop staat. Het belangrijkste onderwerp van de stichting is het identity platform IRMA, een afkorting voor I [...]

By |2021-06-10T14:21:54+00:0010 juni 2021|Uncategorized|0 Comments

Een PGO voor iedereen

Samen met de Stichting Rare Care World werken we aan het project "Een PGO voor iedereen". Het doel van het project is het aantonen dat de groep mensen met minder vaak voorkomen chronische aandoeningen, met name Shwachman Diamond Syndroom, Thalassemie  en Sikkelcelziekte, geholpen zijn met een PGO toegespitst op de eigen situatie, en aantonen dat dezelfde aanpak schaalbaar is tot [...]

By |2021-05-28T09:14:51+00:007 april 2021|Uncategorized|0 Comments

MijnPGO ontvangt Medmij certificering

Weer goed nieuws van het PGO-front. Ook MijnPGO heeft deze week het kwalificatie- en acceptatietraject succesvol afgerond. Met de ondertekening van de deelnemersovereenkomst mag MijnPGO het MedMij-label voeren. Het MedMij-label bevestigt dat het betreffende PGO voldoet aan alle afspraken over uitwisseling van gegevens, die zijn vastgelegd in het MedMij Afsprakenstelsel. Hiermee is voor burgers en [...]

By |2019-11-15T14:13:46+00:0011 november 2019|Uncategorized|0 Comments

Proef: Achterhoekers krijgen regie over hun zorgdossier

De eerste tien Achterhoekers hebben de regie gekregen over hun eigen gezondheidsgegevens met alle informatie van artsen, ziekenhuizen, fysiotherapie en apotheek. Als deze proef met de ‘persoonlijke gezondheidsomgeving’ (PGO) slaagt, wordt het landelijk uitgerold. Klik hier voor het artikel in de Gelderlander

By |2019-11-15T13:32:21+00:006 augustus 2019|Uncategorized|0 Comments

Proeftuin PGO regio Achterhoek ‘boeiende ontdekkingstocht’

De Achterhoek is één van de drie regio’s waar sinds vorig jaar in een proeftuinproject wordt toegewerkt naar de invoering van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) in 2020. “De eerste ervaringen zijn positief”, zegt projectleider Jerry Fortuin van bureau Wijtz. Toch klinkt er een nuchter realisme in zijn antwoord op de vraag of we over [...]

By |2019-11-15T13:41:58+00:0018 juni 2019|Uncategorized|0 Comments

Zorgaanbieders Achterhoek beginnen PGO pilot

Ziekenhuis Slingeland, huisartsen Oude IJssel, Sensire en medisch servicecenter Naast werken samen aan een pilot om medische gegevens te ontsluiten naar een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Samen met nog twee regio’s in Nederland loopt de Achterhoek hierbij voorop volgens de betrokken partijen. Klik hier voor het volledige artikel op icthealth.nl

By |2019-11-15T14:12:29+00:006 maart 2019|Uncategorized|0 Comments

Partners Netwerk Palliatieve Zorg Gooi en Vechtstreek testen digitaal informatieplatform

Tergooi start namens het netwerk Palliatieve zorg Gooi en Vechtstreek een pilot met het digitale informatiesysteem Get Real Health. Dit innovatieve zorgproject moet bijdragen aan een betere samenwerking en afstemming tussen de verschillende zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg rondom mensen in hun laatste levensfase. Een goede elektronische informatie-uitwisseling zal de kwaliteit van [...]

By |2019-11-15T13:53:09+00:0018 september 2018|Uncategorized|0 Comments