MIJNPGO meldt zich aan als kandidaat deelnemer DVZA MedMij

15 november 2019|

Na een eerder toetreding als PGO-aanbieder (Dienstverlener Persoon), heeft MIJNPGO zich ook kandidaat gesteld om gegevens van zorginstellingen als DienstVerlener Zorgaanbieder (DVZA) via het afsprakenstelsel te ontsluiten naar persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s). Ook deze rol zal met het platform van GetRealHealth worden gerealiseerd.

Het kandidaat deelnemerschap is een intentieverklaring tussen MedMij en de leverancier en betekent niet dat de leverancier automatisch deelnemer van MedMij wordt. Kandidaat-deelnemers hebben kenbaar gemaakt deel te willen nemen aan MedMij, maar moeten nog aantonen dat ze dit daadwerkelijk kunnen. MedMij belooft de kandidaat-deelnemers dat als ze inderdaad aan de afspraken voldoen en de toetsing doorstaan, ze deelnemer mogen worden.

MijnPGO ontvangt Medmij certificering

11 november 2019|

Weer goed nieuws van het PGO-front. Ook MijnPGO heeft deze week het kwalificatie- en acceptatietraject succesvol afgerond. Met de ondertekening van de deelnemersovereenkomst mag MijnPGO het MedMij-label voeren. Het MedMij-label bevestigt dat het betreffende PGO voldoet aan alle afspraken over uitwisseling van gegevens, die zijn vastgelegd in het MedMij Afsprakenstelsel. Hiermee is voor burgers en zorggebruikers een belangrijke stap gezet op weg naar eigen regie over de gezondheid. Lees hier het volledige artikel op MedMij.nl

Proeftuin PGO regio Achterhoek ‘boeiende ontdekkingstocht’

18 juni 2019|

De Achterhoek is één van de drie regio’s waar sinds vorig jaar in een proeftuinproject wordt toegewerkt naar de invoering van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) in 2020. “De eerste ervaringen zijn positief”, zegt projectleider Jerry Fortuin van bureau Wijtz. Toch klinkt er een nuchter realisme in zijn antwoord op de vraag of we over drie jaar overal goed werkende PGO’s hebben. “Zover is het nog lang niet. We zijn een eind op weg, maar het is een ingewikkeld proces. Klik hier voor het volledige artikel op icthealth.nl

Partners Netwerk Palliatieve Zorg Gooi en Vechtstreek testen digitaal informatieplatform

18 september 2018|

Tergooi start namens het netwerk Palliatieve zorg Gooi en Vechtstreek een pilot met het digitale informatiesysteem Get Real Health. Dit innovatieve zorgproject moet bijdragen aan een betere samenwerking en afstemming tussen de verschillende zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg rondom mensen in hun laatste levensfase. Een goede elektronische informatie-uitwisseling zal de kwaliteit van de palliatieve zorg een belangrijke impuls geven. Klik hier voor het volledige artikel op Tergooi.nl